Zgłoszenie udziału w konferencji:Zgłoszenia można dokanać za pomocą formularza rejestracji lub wysyłać e-mailem na adres sekretarza konferencji: kgrzanek@spoleczna.pl.

W treści wiadomości prosimy o podanie:

  • Nazwy firmy/instytucji
  • Imienia i nazwiska osoby reprezentującej
  • Adresu e-mail
  • Telefonu kontaktowego