Komitet Naukowy


Przewodniczący Komitetu

Andrzej Cader, PL


Organizatorzy


Instytut Technologii Informatycznych Społeczna Akademia Nauk