Problematyka konferencji


  1. Identyfikacja zagrożeń i barier ograniczających rozwój innowacyjności w dziedzinie IT.
  2. Wskazanie potrzeb koncepcji kształcenia z punktu widzenia skutecznego "wejścia" absolwenta Uczelni na rynek pracy.
  3. Określenie potrzeb rynku pracy w obszarze kształcenia informatyków.
  4. Określenie roli środowisk akademickich w zakresie wspomagania działań innowacyjnych w gospodarce.
  5. Określenie sposobu wzajemnej współpracy ośrodków naukowych, przedsiębiorstw, instytucji i podmiotów indywidualnych w celu wykorzystania prac badawczych dla potrzeb gospodarki.