E-mail kontaktowy: Sekretarz konferencji Konrad Grzanek (kgrzanek@spoleczna.pl)
Telefon sekretariatu Instytutu Technologii Informatycznych:
(42) 664 66 54