PROGRAM KONFERENCJI
”Praktyka biznesowa a programy kształcenia w obszarze IT”

Godzina

Prelegent

Tytuł wystąpienia

11:30 – 12:00

Rejestracja uczestników konferencji

12:00 – 12:20

Otwarcie konferencji

12:20 – 12:40

Alina Marchlewska,
Grzegorz Sowa

Technologie bibliotek cyfrowych

12:40 – 13:00

Józef Paszkowski,
Zbigniew Filutowicz,
Krzysztof Przybyszewski,
Michał Paszkowski

Wybrane aspekty zarządzania jakością w procesach projektowania systemów informatycznych i inżynierii oprogramowania

13:00 – 13:20

Konrad Grzanek

Zarządzanie zmianami w projektach związanych z inżynierią danych i uczeniem maszynowym

13:20 – 13:50

Przerwa kawowa połączona z dyskusją

13:50 –14:10

Zbigniew Filutowicz,
Krzysztof Przybyszewski,
Józef Paszkowski

Człowiek podmiotem inżynierii oprogramowania

14:10 – 14:30

Marek Matusiak

Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa Internetu Rzeczy

14:30 – 14:50

Piotr Goetzen

Zarządzanie Systemami Operacyjnymi w praktyce dużej organizacji IT

14:50 – 15:00

Dyskusja i zamknięcie konferencji

ZiMRP