PROGRAM KONFERENCJI
”Praktyka biznesowa a programy kształcenia w obszarze IT”

Godzina

Prelegent

Tytuł wystąpienia

11:30 – 12:00

Rejestracja uczestników konferencji

12:00 – 12:20

Otwarcie konferencji

12:20 – 12:40

Andrzej Cader

Możliwości zastosowania wybranych metod sztucznej inteligencji w analizie multifraktalnej

12:40 – 13:00

Józef Paszkowski

Zarządzanie jakością i standaryzacja w procesach projektowania systemów informatycznych i baz danych

13:00 – 13:20

Krzysztof Przybyszewski

Struktura informatycznych systemów wspomagających zarządzanie jakością kształcenia dla Uczelni

13:20 – 13:50

Przerwa kawowa połączona z dyskusją

13:50 –14:10

Alina Marchlewska

Kompetencje cyfrowe osób 45+ w Polsce na tle innych krajów europejskich

14:10 – 14:30

Zbigniew Filutowicz

Wybrane przykłady zastosowań nowych technik grafiki i animacji komputerowej

14:30 – 14:50

Piotr Goetzen

Rozwój systemów firewalli - współczesna filozofia realizacji analizy ruchu sieciowego

14:50 – 15:10

Grzegorz Sowa

Internet rzeczy

15:10 – 15:30

Marcin Krupski

Badania możliwości zastosowania metody FBS do odtwarzania kształtów występujących w geodezji i kartografii

15:30 – 15:50

Krzysztof Przybyszewski,
Zbigniew Filutowicz

Sektorowe ramy kwalifikacji i ich rola dla systemów wspomagających zarządzanie jakością kształcenia w Uczelni

15:50 – 16:10

Konrad Grzanek

Szybka dynamiczna kontrola algebraicznych typów danych w środowisku maszyny wirtualnej

16:10 – 16:30

Dyskusja i zamknięcie konferencji

ZiMRP