Konferencja ma na celu wymianę myśli, poglądów oraz doświadczeń naukowych i praktycznych wskazujących kierunki zmian w informatyce oraz wskazanie na potrzebę ciągłej współpracy między studentami reprezentującymi sferę nauki oraz naukowcami i przedstawicielami środowiska akademickiego - osobami reprezentującymi sferę badań i innowacji. W konferencji biorą udział studenci oraz przedstawiciele środowiska naukowego.

cele konferencji