Szanowni Państwo


Pragnę serdecznie zaprosić do udziału w konferencji z cyklu „Zagrożenia i Możliwości Rozwoju Przedsiębiorstw, pt. ”Praktyka biznesowa a programy kształcenia w obszarze IT”, która odbędzie się w dniu 20 grudnia 2017 roku w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.

Konferencja ma na celu wymianę myśli, poglądów oraz doświadczeń naukowych i praktycznych wskazujących kierunki zmian w informatyce oraz wskazanie na potrzebę ciągłej współpracy między studentami reprezentującymi sferę nauki oraz osobami reprezentującymi sferę innowacyjności. W konferencji wezmą udział studenci, pracownicy naukowi, oraz osoby zaangażowane w prowadzenie działań zmierzających do wdrażania działań innowacyjnych w zastosowaniach przemysłowych.

Na konferencji podjęte zostaną tematy związane z dwoma aspektami rozwoju współczesnych technologii informatycznych:

  • a) czynniki zewnętrzne kształtujące edukację w obszarze IT
  • b) nowe technologie jako czynnik rozwojowy działalności edukacyjnej i innowacji w obszarze IT.

Nasze środowisko akademickie jest bezpośrednio zainteresowane zaangażowaniem się w działania mające na celu udoskonalenie działalności innowacyjnej, przede wszystkim w rozwój nowych technologii, a także infrastruktury i organizacji. Pragniemy od Państwa zaczerpnąć informacji na temat barier ograniczających rozwój innowacyjności, zagrożeniach, jakie niesie obecna sytuacja ekonomiczna i uregulowania prawne. Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i wskazówki, które pozwolą środowiskom akademickim włączyć się do współpracy z rynkiem IT.

Tempo zmian technologicznych w obszarze informatyki nie maleje. Wszystko to skłania nas do kontynuowania prób utworzenia nowych dróg współpracy pomiędzy środowiskami nauki, edukacji i ośrodkami innowacyjnymi w branży IT.


Z wyrazami szacunku
Dyrektor
Instytutu Technologii Informatycznych
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
Dr hab. inż. prof. SAN Andrzej Cader